Böyüməni stimullaşdırmaq üçün telekom islahatları; bütün oyunçuların bir araya gəlməsi, Hindistanın telekom xəyalını ortaya çıxarmaq üçün bir komanda olaraq çalışması zamanıdır: Sunil Bharti Mittal.