Maharashtra, Kerala kimi əyalətlərdən gələn rəqəmlər, kövrəkliyə yer ola bilməyəcəyini göstərir: Covid vəziyyəti ilə əlaqədar hökumət.